Öncelik 7.Ünite – Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi